Všeobecné smluvní a provozní podmínky služby internetové právní poradny www.PravnikProVsechny.cz

1) Úvodní ustanovení

Všeobecné smluvní a provozní podmínky (dále jen Podmínky) upravují využívání služby internetové právní poradny v oblasti právní specializace na serveru www.PravnikProVsechny.cz uživateli tohoto serveru. Souhlas s těmito Podmínkami je základní a nenahraditelnou podmínkou možnosti využívání služby internetové právní poradny na serveru www.PravnikProVsechny.cz ze strany uživatelů. Bez souhlasu s těmito podmínkami a bez jejich znalosti, kterou potvrzuje svým souhlasem, tak není uživatel oprávněn jakékoliv služby placené internetové právní poradny na severu www.PravnikProVsechny.cz využívat.

Provozovatel

Provozovatelem serveru www.PravnikProVsechny.cz a tedy i služeb internetové právní poradny je Mgr. Věra Horáková, IČO: 00983381, Pražská 608 /109, Jablonec nad Nisou.

 

2) Základní zásady užívání služby

(podrobně upravená v textu těchto Všeobecných smluvních podmínek)

  1. Provozovatel neodpovídá žádným způsobem za obsah textu dotazů v zpoplatněné internetové právní poradně. Za obsah textů, nabídky, inzerátů a dalších informací, stejně jako za charakter dotazu odpovídá výslovně a výhradně uživatel internetové právní poradny na serveru www.PravnikProVsechny.cz (dále jen uživatel).
  2. Provozovatel nenese odpovědnost za správnost, kvalitu a úplnost odpovědí způsobených nepřesnými informacemi uvedenými v dotazu uživatele, nebo z důvodu jejich neúplnosti, zkreslenosti, nedostatečnosti apod.

 

3) Základní pojmy

Provozovatel – Mgr. Věra Horáková, IČO: 00983381, Pražská 608 /109, Jablonec nad Nisou

Uživatel – Uživatelem je subjekt, který:

  1. Se seznámil s těmito smluvními a provozními podmínkami využívání internetové právní poradny na serveru www.PravnikProVsechny.cz a udělil s nimi souhlas
  2. Využívá služeb internetové právní poradny na serveru www.PravnikProVsechny.cz, tedy zejména zadává dotaz do zpoplatněné části právní poradny.

Činnost právní poradny – Je činnost, internetové právní poradny, kterou provozovatel popisuje a nabízí na serveru www.PravnikProVsechny.cz

 

4) Cíl a náplň činnosti

Cílem právní poradny je poradenská činnost, která nabízí uživatelům možnost:

  • zadání dotazu v placené sekci internetové poradny – uživatel má nárok na zodpovězení svého dotazu, odpověď je zaslána na uvedený kontakt zadaný na serveru PravnikProVsechny.cz, odpověď je stručná a obecně odpovídající na zadanou otázku.
  • Právní poradenství: Uživatel má nárok na zodpovězení jednoho svého dotazu.
  • Právní analýza: Uživatel má nárok na analýzu 1 dokumentu o rozsahu do 3 stran. Dokument o více stranách bude naceněn po předchozí domluvě.

 

5) Práva a povinnosti uživatelů

  • Uživatel, který využívá služby  internetové právní poradny, bere na vědomí právo provozovatele proti němu zasáhnout v případě porušení těchto podmínek.
  • Uživatel zadávající dotaz do internetové právní poradny přebírá plnou odpovědnost za text a zaměření svého dotazu.

 

6) Platební podmínky

Položený dotaz zodpovíme až po připsání platby na náš účet s číslem: 2201265143/5500. Nabízíme více možností úhrady ceny. Poradenství již od 290,-Kč 

 

7) Registrační a kontaktní údaje uživatelů

Provozovatel v systému služby internetové právní poradny na serveru www.PravnikProVsechny.cz nepracuje s osobními údaji uživatelů. Pracuje pouze s kontakty, které uživatel ze své vůle a s plným vědomím vloží do registračního a kontaktního formuláře pro zadání dotazu. Uživatel bere na vědomí, že všechny údaje, které zadá do příslušných formulářů, budou provozovatelem použity za účelem zaslání výzvy uživateli k úhradě objednané služby – zodpovězení dotazu ve zpoplatněné internetové právní poradně a současně za účelem zodpovězení dotazu přímo na mailový kontakt uživatele.

Uživatel výslovně prohlašuje, že údaje, které zadává do registračního formuláře, jsou pravdivé a že souhlasí s jejich užitím dle pravidel obsažených v tomto článku.

 

8) Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné smluvní a provozní podmínky jsou plně v souladu s právním řádem České republiky.

Provozovatel si vyhrazuje právo měnit obsah těchto podmínek kdykoliv v budoucnosti. Práva a povinnosti uživatelů služby se však řídí podmínkami platnými v době registrace či době počátku využívání služby internetové právní poradny na serveru www.PravnikProVsechny.cz.

Uživatel, který hodlá využívat služby internetové právní poradny, se odsouhlasením těchto podmínek zavazuje řídit všemi ustanoveními těchto podmínek a bere na vědomí všechny povinnosti a sankce, které z těchto podmínek vyplývají.

Přistoupení uživatele k těmto Všeobecným smluvním a provozním podmínkám je základní a nenahraditelnou podmínkou pro využívání internetové právní poradny na serveru www.PravnikProVsechny.cz. Bez souhlasu s těmito podmínkami není oprávněn uživatel jakýchkoliv služeb internetové právní poradny na serveru www.PravnikProVsechny.cz využívat.